Általános Iskola

Nagy Attila igazgató, tanító, tanár, szakértő, szaktanácsadó
Molnárné Veres Angelika felső tag. ig. helyettes, tanár
Ráski Lászlóné alsó tag. ig. helyettes, tanító, szaktanácsadó
Balga Zoltánné tanító
Balla Anikó tanító
Balláné Kerekes Katalin tanár (ének-zene)
Béres-Csögör Orsolya tanító, teológus (iskolalelkész)
Birkás Józsefné tanító, ref. hitoktató
Csellár Anikó tanár (földrajz, testnevelés)
Dr. Darainé Juhász Bernadett tanár (magyar-angol)
Dr. Fodor Bertalanné tanító
Fodorné Varkoly Mária tanító
Fojtánné Miszkuly Szilvia tanító
Grolmuszné Kovács Magdolna tanár (magyar-angol)
Haranginé Nagy Ágnes tanár (matematika, informatika, technika)
Horkay Ibolya tanító,tanár, könyvtáros
Hubicska Zsuzsanna tanító, ref. hitoktató
Jófalvi Viktória Anna tanító, fejl.pedagógus, szakértő
Kerchner Orsolya tanár (matematika, informatika)
Kovács Gyula tanár (testnevelés)
Nagy Sándor tanár (biológia, kémia)
Nagyné Szentpétery Angéla tanító, tanár (vizuális kultúra)
Nagyné Szűcs Zsuzsanna tanító
Nemes-Bernáth Piroska tanító, ref. hitoktató
Papp Julianna Nóra tanító
Poczkodi Edit tanító
Soósné Vehofsits Éva tanár (angol)
Szántó Soltész Márta tanító
Szitka Szabolcsné tanár (történelem, angol)
Takács Ildikó tanító
Tóth Csabáné tanár (magyar nyelv és irodalom)
Tóth Zoltánné tanár (fizika, technika, hittan)
Tóthné Csombordi Anett (tartósan távol) tanító, ref. hitoktató
Tökölyi Erika tanító, tanár
Varga Ágnes tanár (magyar, történelem)
Zselenák Noémi tanár (matematika)

Erdész Úti Tagóvoda

Velezdy Zoltánné tagóvoda vezető, óvodapedagógus
Balla Ádámné óvodapedagógus
Kissné Ajzner Rita óvodapedagógus
Lévay Gábor Csabáné óvodapedagógus
Mádainé Nagy Zsófia óvodapedagógus
Nyíriné Kóczi Erika óvodapedagógus
Szabóné Hegedűs Krisztina (tartósan távol) óvodapedagógus