Istentiszteletek, reggeli áhítatok

„Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent” Kolossé 3,14b 

Szeretettel Köszöntjük a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvodák hitéleti oldalán! Ezen az oldalon betekintést kaphat arról, hogyan próbáljuk a gyerekek és a szülők lelkét terelgetni Isten Igéje felé.

Minden héten hétfőn, az első tanítási órában az iskolalelkész hétkezdő istentiszteletet tart az iskola tanulói és pedagógusai számára a Diósgyőri Református Templomban. Az istentiszteletek 7.50-8.20-ig tartanak. Minden alkalom elején, a bejöveteli imádság elmondása után egy-egy könnyű ifjúsági éneket tanulunk gitáros kísérettel, amit gyülekezeti, énekeskönyvi ének követ. Az igeolvasás, igemagyarázat és imádság után adakozást hirdetünk az iskola jól bevált gyakorlata szerint a diakóniai alap számára. A gyülekezeti, énekeskönyvi ének után pedig az áldás és a kimeneteli ima zárja együttlétünket.

A hét többi tanítási napján, az első órát tartó pedagógus 7.40-7.50-ig reggeli áhítatot tart osztályában, aminek alapját az iskolalelkész és a hitoktatók által összeállított gyűjtemény adja, ami gyakorlati témákat jár körül: Istenre alapozott élet, szülőkkel, testvérekkel való kapcsolat, Lélek gyümölcse, megbocsátás. (Ezeket az áhítatokat a letöltések menüben találhatja meg.)

A főbb egyházi ünnepek alkalmával az iskolai közösségben ünnepi istentiszteletet tartunk a diósgyőri gyülekezet templomában. Fontos számunkra, hogy ezeket az alkalmakat együtt éljük át az istentisztelet alkalmával, hiszen a közösségi élmény, az ünnepi liturgia, újabb mintája lehet az Istennel való személyes kapcsolat megélésének. A karácsonyi és a húsvéti istentiszteleteken mindig készül egy osztály is: színdarabbal, énekkel vagy versekkel.

Minden hónap első hétfőjén Pedagógus Bibliaórát tartunk, ami kis lelki sziget lett a pedagógusok számára.

A szülők körében a szülői értekezletek előtti áhítatban, valamint minden hónapban megrendezett Szülői Tea Klubon keresztül van lehetősége mindenkinek hallani Isten Igéjéről, Isten útmutatásairól. A Szülői Tea Klub a dicsőítés, evangelizáció, beszélgetés, imaközösség alkalma lett iskolánkban, amin a jókedv mellett forró tea és pogácsa vár minden résztvevőt.

Fontos számunkra gyermekeink gyülekezeti kötődése is, ezért szorgalmazzuk és kérjük a családokat, a gyülekezeti alkalmak rendszeres látogatására.

A diósgyőri Református Egyházközség honlapja: http://dgyref.com/