BEMUTATKOZÁS

Iskolánk könyvtára az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Nem nyilvános könyvtár.

A szolgáltatásait az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói vehetik igénybe, ingyenesen.

Feladata, hogy állományával elsősorban a diákok tanulását és önálló ismeretszerzését, művelődését, szabadidő eltöltését szolgálja, biztosítsa a tanuláshoz szükséges információkhoz, ismerethordozókhoz való hozzáférést. Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvi könyvtári kínálat bővítésére valamint a református szépirodalom, az egyházi és a hitélethez kapcsolódó kiadványok beszerzésére. A pedagógusok számára segédkönyvtárként működik. Vannak csak helyben használható dokumentumok és kölcsönözhetők.

Tartalmuk szerint a könyvek lehetnek:

– ismeretterjesztő könyvek. A polcon az azonos témájúak egymás mellé kerülnek. Segítséget nyújtanak, ha tájékozódni szeretnénk, ha érdekességeket kutatunk a körülöttünk lévő valóságos világ múltjában, jelenében;
vagy
– szépirodalmi (mesék, gyermekversek, képeskönyvek, regények, kiszámolók, sorolók, mondókák)

Ezeket a könyvtárosok a könnyebb eligazodás érdekében csoportosítva helyezik el. A polcon betűrendben találhatók meg. Akkor vesszük kézbe, ha szórakozni, gyönyörködni, mások gondolataiban elmélyülni szeretnénk.

Állományunk

Jelenleg közel 5000 dokumentum áll az olvasók rendelkezésére. Az állományunk kialakítása a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak alapján történik. Szépirodalmi gyűjteményünk többek között a kötelező és ajánlott olvasmányokat, népköltészeti alkotásokat, szerzői életműveket, a tanulók olvasóvá nevelését segítő irodalmat tartalmazza. A szakirodalmi állományrész a tudományok alapszintű, tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó segédkönyvekből, ismeretterjesztő művekből áll. Kézikönyvtárunkban az általános művelődéshez, az egyes műveltségi területek megismeréséhez szükséges alapdokumentumokat, alapvető általános és szaklexikonokat, enciklopédiákat, egy és többkötetes szótárakat, atlaszokat, találhatja meg a használó. A pedagógiai gyűjtemény - az oktatás és nevelés területére kiterjedő módszertani kiadványok, segédletek - az iskolai tanítói és tanárai munkájában nyújt segítséget. Tankönyvi állományrészünk mellett az iskolában használt tartós tankönyvek is helyet kapnak, amelyekkel tanulóinkat tudjuk segíteni.

Könyvtárunk gyűjteményének feltártságával igyekszik megfelelni az olvasói igényeknek. Az állományunk feldolgozása, a nyilvántartások és a kölcsönzés a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszerrel történik.

Szeretettel vár a könyvtárba:

Poczkodi Edit és Horkay Ibolya tanító és könyvtáros néni