Közlemények, hírek

2016. évi egyszerűsített éves beszámoló

2016. évi kiegészítő melléklet

 

2015. május 13.

KÖSZÖNET

A „Korszerű Református Általános Iskoláért Közhasznú ” Alapítvány 2015. május 8-án tartotta első, hagyományőrző szándékkal megrendezett bálját.

Sikerült elérni célunkat, hogy az önfeledt szórakozást ötvözni tudjuk a szívből jövő adakozással, s ennek eredményeként egy nagyon jó hangulatú bál részesei lehettünk mind a százötvenen.

Bálunk bevételét, mely 378 e Ft, udvari fitnesz játékokra fogjuk fordítani.

Köszönöm ezért mindenkinek, aki megjelenésével, támogatói jegy vásárlásával segítette az alapítvány munkáját, s akik tombola tárgyak felajánlásával járultak hozzá az este jó hangulatához.

Köszönetemet szeretném kifejezni  azoknak a pedagógusoknak, és iskolai dolgozóknak is, akik önzetlen munkájukkal járultak hozzá a bál megrendezéséhez, a  terem feldíszítésével pedig az est sikeréhez.

Az iskola diákjai felé is szeretettel küldöm hálámat a színvonalas produkciókért.

Szívből remélem, jövőre ismét találkozunk!

Vargáné Feledi Enikő a kuratórium elnöke