A Görgey Úti Tagóvoda bemutatása

2002. szeptember 1-jén a Tiszáninneni Református Egyházkerület tagóvodát indított a belvárosban. Az óvoda egy családi ház jellegű épületben működik. Teljesen felújított állapotban adta át óvodai nevelés céljára az Avasi Református Gyülekezet. Az óvodában 2 csoport  működik,  jelenleg 55 fővel, vegyes csoportban. Nagy öröm és Isten iránti hála, hogy a belvárosban is lehetőség nyílt református óvoda működtetésére.

A gyermekek mindennapi tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítottak. Két tágas csoportszoba, az alagsorban tornaszoba, foglalkoztató helyiség, sószoba áll a gyermekek, óvodapedagógusok rendelkezésére. A lépcsőzetes, dombos, fajátékokkal felszerelt udvar is jó terepet jelent a szabad mozgáshoz, udvari játékokhoz. Az udvarunk domborzata télen remek szánkópályát biztosít a tél örömeit élvező gyermekeink számára.

A Görgey úti Református Óvodában az óvodai nevelést megfelelő szakképesítéssel rendelkező, felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok végzik (4 fő). 2 dajka és 2 konyhai alkalmazott (melegítő konyhán) és 1 karbantartó, udvaros munkatárs segíti az ott folyó munkát. Nevelőmunkánkat a Református Óvodai Keretprogram és az Országos Óvodai Alapprogram szerint, református, keresztyén szellemiségben végezzük.

Vezérigénk:

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást”. János 13.34.

Fontos számunkra:

- A  gyermekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli elfogadása.
- Olyan értéket szeretnénk teremteni, illetve tovább vinni, ahol a krisztusi szeretet, tolerancia, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás és ez megnyilvánul a gyermekek szeretetteljes nevelésében és a munkatársi kapcsolatokban egyaránt.
- Szeretnénk folyamatosan fejleszteni a gyermekek képességeit, készségeit az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve.
- A heti bibliai történeteknek és a reggeli áhítatoknak fontos szerepe van nevelési –oktatási programunkban, melyek által a gyermekek eljuthatnak az önmagát kijelentő Istennel való találkozásra.
- Igyekszünk a gyermekek tapasztalataira és élményeire építve komplex módon feldolgozni a természet és a társadalom különböző témáit, közben bővítjük ismereteiket, szókincsüket.

Évente részt veszünk különféle ovisoknak szervezett versenyeken: tornaverseny, matematika, rajz verseny.

Óvodásainknak lehetőségük van igény és érdeklődés szerint részt venni heti 1 alkalommal:

- zeneovi foglalkozáson
- néptánc oktatáson
- angol órán
- LEGO programozáson
- korcsolya oktatáson (2x hetente)

A LEGO WeDo program 4 fős csoportokban folyik, rendkívül élvezik a gyerekek.

A „jövő informatikusai” már egészen korán 6 éves kortól játékosan ismerkedhetnek az informatika alapjaival.

Minden évben nagy sikere van a korcsolya oktatásnak, melyre november közepétől február közepéig járhatnak gyermekeink a közeli Generali Aréna jégpályájára óvónői felügyelettel és szakképzett korcsolya oktatóval.

Járunk a Csodamalom Bábszínházba, illetve meghívott előadóink is vannak. Időnként német és magyar gimnazista diákok szeretetszolgálat keretében segítik munkánkat.

A református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet (EGYMI) munkatársai minden évben végeznek nevelési tanácsadási illetve logopédiai felmérést. Ezek eredményétől függően lehetőség van a gyermekeinknek komplex fejlesztő foglalkozáson való részvételre a 3531 Miskolc, Füzes u. 27. sz. alatti EGYMI központban, illetve helyben is végeznek. logopédiai valamint iskola előkészítő fejlesztő foglalkozásokat bizonyos részképességekben lemaradt gyermekek számára.

Ez nagyon nagy segítséget jelent nekünk pedagógusoknak és óvodásainknak is, hogy a gyermekek 6-7 éves korra elérjék a megfelelő iskola érettségi szintet. Mindezek mellett igyekszünk hatékonyan és játékosan fejleszteni gyermekeink képességeit, készségeit, hogy minden kisgyermek elmondhassa a Görgey úti oviban, hogy „Jó itt gyereknek lenni!”

Jó kapcsolatban vagyunk az Avasi Református Gyülekezettel. Évente 3 alkalommal elmegyünk a templomba. Itt tartjuk az évnyitó-, karácsonyi-és évzáró ünnepségünket.

Nyílt napjainkra is meghívjuk lelkészünket, aki interaktív áhítat keretében szülőket, gyermekeket bevonva továbbítja számunkra Isten üzenetét.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

Óvodánk telefonszáma: 46/382-356

E-mail címe: gorgeyovi(kukac)gmail.com

Lehet telefonon is érdeklődni az óvodai felvétellel, óvodánkkal kapcsolatosan, de személyesen is be lehet jönni, gyermeküket behozva tájékozódni intézményünkről.

Kerekesné Tóth Éva
tagóvoda vezető